×
+359 (0) 887 012 765 Contact us for any questions

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕПодмяна на съществуваща панироваща линия  в рибопреработваща фабрика с добавяне на фотоволтаични панели  за собствена употреба на покрива на сградата

Адрес: Бургас ул Янко Комитов 47

Инвестицията включва:

-Система за мокра панировка;

-Система за суха панировка;

-Спирален фризер от ново поколение;

- Централна хладилна инсталация за спирален фризер със студопроизводство 90 kW и хладилен агент фреон R 449A, при експлоатацията на която ще се осъществява контрол съгласно изискванията на регламент 517 на Европейския Съюз

-Фотоволтаична система на покрива на рибопреработвателното предприятие от 80 kWp, ел. енергията от която ще бъде за собствени нужди;